Зареждане на виртуален тур. Моля изчакайте ...
Loading virtual tour. Please wait...
Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата по програма


“ДЕЙНОСТИ ПО ОПАЗВАНЕ НА ДВИЖИМОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В МУЗЕИТЕ И ХУДОЖЕСТВЕНИТЕ ГАЛЕРИИ”